Köykent Evleri

Toplam İnşaat: 
35 000
Başlangıç Tarihi: 
1988
Proje Kapsamı: 
Konut-Sosyal tesis-Spor tesisi
Lokasyon: 
İstanbul