Yeni Doğuş Sanayi Sitesi

Toplam İnşaat: 
682 000
Başlangıç Tarihi: 
2006
Proje Kapsamı: 
Master Plan ve Konsept Proje
Lokasyon: 
İstanbul