Yakuplu'da Serbest Bölge

Toplam İnşaat: 
262 000
Başlangıç Tarihi: 
2002
Proje Kapsamı: 
Serbset Bölge
Lokasyon: 
İstanbul