Uğursal apartmanı

Toplam İnşaat: 
2 000
Başlangıç Tarihi: 
1977
Proje Kapsamı: 
Apartman
Lokasyon: 
İstanbul