Türegün Evi Rölevesi

Toplam İnşaat: 
510
Başlangıç Tarihi: 
1985
Proje Kapsamı: 
Eski Eser Yenileme - Röleve
Lokasyon: 
İstanbul