Triko Dokumacıları Küçük San. Sitesi

Toplam İnşaat: 
150 000
Başlangıç Tarihi: 
1988
Proje Kapsamı: 
Sanayi Sitesi
Lokasyon: 
İstanbul