Tansık Apartmanı

Toplam İnşaat: 
1 500
Başlangıç Tarihi: 
1968
Proje Kapsamı: 
Apartman
Lokasyon: 
İstanbul