Şişli Otel

Toplam İnşaat: 
55 000
Başlangıç Tarihi: 
2009
Proje Kapsamı: 
Hotel
Lokasyon: 
İstanbul