Şişli Belediyesi Otopark Projesi

Toplam İnşaat: 
42 081
Başlangıç Tarihi: 
1997
Proje Kapsamı: 
Otopark
Lokasyon: 
İstanbul