Sefa Tepesi - Hillside

Toplam İnşaat: 
150 000
Başlangıç Tarihi: 
1969
Proje Kapsamı: 
Motel vaziyet planı
Lokasyon: 
İstanbul