Sağlıkcılar Sitesi

Toplam İnşaat: 
38 000
Başlangıç Tarihi: 
1993
Proje Kapsamı: 
Konut
Lokasyon: 
İstanbul