Plastikçiler Sanayi Sitesi

Toplam İnşaat: 
2 000 000
Başlangıç Tarihi: 
1990
Proje Kapsamı: 
Sanayi Sitesi
Lokasyon: 
İstanbul