Plastik Fabrikası

Toplam İnşaat: 
20 000
Başlangıç Tarihi: 
1990
Proje Kapsamı: 
Tatbikat Projesi
Lokasyon: 
İstanbul