Pınarkent

Toplam İnşaat: 
2 000 000
Başlangıç Tarihi: 
1977
Proje Kapsamı: 
Kentsel Tasarım ve Tüm Mimari Projeler - 3032 Konut ve Donatı Alanları
Lokasyon: 
Gönen - Balıkesir