Otoyol Konaklama Tesisleri

Toplam İnşaat: 
7 000
Başlangıç Tarihi: 
1992
Proje Kapsamı: 
Karayolları üzerinde Motel Projesi ve benzin istasyonu
Lokasyon: 
İstanbul