Nevşehir Belediye Hizmet Binası

Toplam İnşaat: 
50 000
Başlangıç Tarihi: 
2020
Proje Kapsamı: 
Avan Proje ve Kesin Proje Aşamaları
Lokasyon: 
Nevşehir