Narmanlı Han Renovasyon Projesi

Toplam İnşaat: 
30 000
Başlangıç Tarihi: 
1994
Proje Türü: 
Ticari
Proje Kapsamı: 
Avan proje - ticaret merkezi ve büro
Lokasyon: 
İstanbul