Marriott Hotel - Şişli

Toplam İnşaat: 
72 000
Başlangıç Tarihi: 
2009
Proje Kapsamı: 
Hotel
Lokasyon: 
İstanbul