Lojistik Merkez - Depolama Alanları

Toplam İnşaat: 
148 000
Başlangıç Tarihi: 
2018
Proje Kapsamı: 
Avan Proje ve Kesin Proje Aşamaları
Lokasyon: 
Çatalca