Kuyumcukent

Toplam İnşaat: 
120 000
Başlangıç Tarihi: 
1990
Proje Kapsamı: 
Tüm Mimari Projeler
Lokasyon: 
Güneşli / Istanbul