Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Projesi

Toplam İnşaat: 
1 300 000
Başlangıç Tarihi: 
2017
Proje Kapsamı: 
Kentsel Tasarım Yarışması
Lokasyon: 
Kayseri