Kartal Endüstri Sitesi

Toplam İnşaat: 
300 000
Başlangıç Tarihi: 
1990
Proje Kapsamı: 
Sanayi Sitesi
Lokasyon: 
İstanbul