Kağıthane'de Konut Alanı - Kentsel Dönüşüm Projesi

Toplam İnşaat: 
83 700
Başlangıç Tarihi: 
2017
Proje Kapsamı: 
Mastır Plan ve Tüm Mimari Projeler
Lokasyon: 
İstanbul Kağıthane