K. Klanten Depo Binası

Toplam İnşaat: 
150 000
Başlangıç Tarihi: 
1988
Proje Kapsamı: 
Sanayi Deposu
Lokasyon: 
İstanbul