İznik Sahil Sitesi

Toplam İnşaat: 
40 000
Başlangıç Tarihi: 
1962
Proje Kapsamı: 
Yerleşme planı 2. Konut
Lokasyon: 
Bursa