İzmir Organize Sanayi Bölgesi

Toplam İnşaat: 
4 918 000
Başlangıç Tarihi: 
2020
Proje Kapsamı: 
Avan Proje ve Kesin Proje Aşamaları
Lokasyon: 
İzmir