Istanbul Zaim Universitesi Yurt Binasi

Toplam İnşaat: 
17 000
Başlangıç Tarihi: 
2016
Proje Kapsamı: 
Avan Proje ve Kesin Proje Aşamaları
Lokasyon: 
Küçükçekmece - Istanbul