Istanbul Serbest Bölgesi Gümrük Binası

Toplam İnşaat: 
10 000
Başlangıç Tarihi: 
1993
Proje Kapsamı: 
Gümrük Binası
Lokasyon: 
İstanbul