İSBAŞ'ta Fabrika Binası

Toplam İnşaat: 
6 860
Başlangıç Tarihi: 
1998
Proje Kapsamı: 
Fabrika Binası
Lokasyon: 
İstanbul