İpek Yolu Serbest Bölgesi

Toplam İnşaat: 
8 000 000
Başlangıç Tarihi: 
2000
Proje Türü: 
Planlama ve Kentsel Tasarım
Proje Kapsamı: 
Tüm Mimari Projeler
Lokasyon: 
Kocaeli