İkitelli'de Otobüs Garajı ve Servisleri

Toplam İnşaat: 
1 532
Başlangıç Tarihi: 
1986
Proje Kapsamı: 
Otobüs Garajı
Lokasyon: 
İstanbul