İkitelli'de Fabrika Binası

Toplam İnşaat: 
47 000
Başlangıç Tarihi: 
2008
Proje Kapsamı: 
Fabrika Binası
Lokasyon: 
İstanbul