İhsan Akdeniz Apartmanı

Toplam İnşaat: 
1 100
Başlangıç Tarihi: 
1985
Proje Kapsamı: 
Apartman
Lokasyon: 
İstanbul