Hayret Eder İş Merkezi

Toplam İnşaat: 
10 000
Başlangıç Tarihi: 
1974
Proje Kapsamı: 
Avan Proje
Lokasyon: 
İstanbul