Haydarpaşa Kentsel Tasarım Yarışması / Satın Alma

Toplam İnşaat: 
1 170 000
Başlangıç Tarihi: 
2001
Proje Türü: 
Planlama ve Kentsel Tasarım
Proje Kapsamı: 
Tüm Mimari Planlar
Lokasyon: 
İstanbul