Haramidere Sanayi Alanı

Toplam İnşaat: 
599 927
Başlangıç Tarihi: 
2001
Proje Kapsamı: 
Sanayi Alanı Planlaması
Lokasyon: 
İstanbul