Gelibolu Milli Parkı Kentsel Tasarım Yarışması

Toplam İnşaat: 
17 000 000
Başlangıç Tarihi: 
1998
Proje Türü: 
Planlama ve Kentsel Tasarım
Proje Kapsamı: 
Tüm Mimari Projeler
Lokasyon: 
Çanakkale