Elektrik aletleri Fabrikası

Toplam İnşaat: 
20 000
Başlangıç Tarihi: 
1978
Proje Kapsamı: 
Tüm mimari projeler fabrika
Lokasyon: 
İstanbul