Dünya Göz Hastanesi Levent

Toplam İnşaat: 
10 000
Başlangıç Tarihi: 
2003
Proje Kapsamı: 
Hastane+Poliklinik Avan Proje
Lokasyon: 
İstanbul