Dinipropetrovsk'da Apartman

Toplam İnşaat: 
15 000
Başlangıç Tarihi: 
2007
Proje Kapsamı: 
Konut
Lokasyon: 
Ukraine