D. Kuriş Fabrikası

Toplam İnşaat: 
20 000
Başlangıç Tarihi: 
1978
Proje Kapsamı: 
Sunta Fabrikası
Lokasyon: 
Adapazarı