Cezair'de Konut Yerleşimi - Etap 1

Toplam İnşaat: 
556 000
Başlangıç Tarihi: 
2005
Proje Kapsamı: 
Konut Yerleşim Alanı Mastır Planı ve Avan Projesi
Lokasyon: 
Algeria