Baxta Gölü, Rekreasyon Alanı ve Otel Projesi

Toplam İnşaat: 
5 000
Başlangıç Tarihi: 
2019
Proje Kapsamı: 
Avan Proje - Kentsel Tasarım
Lokasyon: 
Özbekistan