Bakü Royal Park Yerleşimi

Toplam İnşaat: 
186 000
Başlangıç Tarihi: 
2008
Proje Türü: 
Konut
Proje Kapsamı: 
Tüm Mimari Projeler
Lokasyon: 
Azerbaycan - bakü