Bakü Royal Park Yerleşimi

Toplam İnşaat: 
180 000
Başlangıç Tarihi: 
2009
Proje Kapsamı: 
Konut Yerleşimi Avan Projesi
Lokasyon: 
Azerbeycan