Bakırcılar Sanayi sitesi

Toplam İnşaat: 
60 000
Başlangıç Tarihi: 
1988
Proje Kapsamı: 
Малый промышленной недвижимости
Lokasyon: 
İstanbul