Alüminyumcular sitesi sosyal tesisleri

Toplam İnşaat: 
25 000
Başlangıç Tarihi: 
1990
Proje Kapsamı: 
Tüm mimari projeler sosyal tesis
Lokasyon: 
İstanbul