Kiev - Yörovit

Toplam İnşaat: 
53 751
Başlangıç Tarihi: 
2006
Proje Kapsamı: 
Konut
Lokasyon: 
Kiev - Ukrayna