İkitelli AOS 711 Ada Çarşı

Toplam İnşaat: 
7 150
Başlangıç Tarihi: 
2008
Proje Kapsamı: 
Çarşı
Lokasyon: 
İstanbul