Etiler'de İlkokul

Toplam İnşaat: 
3 500
Başlangıç Tarihi: 
1983
Proje Kapsamı: 
Okul
Lokasyon: 
İstanbul